מרחבי עבודה להשכרה | קליניקות | משרדים | חדרי סדנאות | חדרי ישיבות

מחירון – השכרת חדר טיפולי מגע

שעתי

מחיר

שעה בודדת

55

סידרה / כרטיסייה של 10 שעות

495

סידרה / כרטיסייה של 30 שעות

1,403

ססיה - פגישה קבועה פעם בשבוע בחדר קבוע.
בהתחייבות ל- 3 חודשים

מחיר לחודש

פגישה קבועה (ססיה) של 3 שעות

530

פגישה קבועה (ססיה) של שעתיים בערב 20:00 - 22:00

375

*תינתן הנחה לססיה כפולה

חצי יום - 6 שעות:

מחיר

08:00 עד 14:00 או 14:00 עד 20:00

280

יום שלם - 12 שעות

מחיר

08:00 עד 20:00

465

חודשי - השכרת חדר קבוע לחודש

מחיר

השכרה חודשית

המחיר יינתן בפגישה בלבד