מרחבי עבודה להשכרה | קליניקות | משרדים | חדרי סדנאות | חדרי ישיבות

מחירון – השכרת חדר הדרכות גדול

שעתי

מחיר

שעה בודדת

80

סידרה / כרטיסייה של 10 שעות

720

סידרה / כרטיסייה של 30 שעות

2,040

ססיה - פגישה קבועה פעם בשבוע בחדר קבוע.
בהתחייבות ל- 3 חודשים

מחיר לחודש

פגישה קבועה (ססיה) של 3 שעות

770

פגישה קבועה (ססיה) של שעתיים בערב 20:00 - 22:00

545

*תינתן הנחה לססיה כפולה

חצי יום - 6 שעות

מחיר

08:00 עד 14:00 או 14:00 עד 20:00

410

יום שלם - 12 שעות

מחיר

08:00 עד 20:00

675